Jadwiga Nalepa
osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

Przetarg na nabycie nieruchomości lokalowej

Syndyk masy upadłości zawiadamia o pisemnym  publicznym, nieograniczonym przetargu na nabycie nieruchomości lokalowej objętej księgą wieczystą KA1S/00067928/8, stanowiącą lokal mieszkalny numer 100 położony na ósmym piętrze budynku mieszkalnego wielolokalowego numer 34 przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Sosnowcu.

Przetarg odbędzie się na następujących warunkach, które zostaną określone niebawem w regulaminie przetargu.

Więcej informacji na temat postępowania można uzyskać pod numerem telefonu: +48 509 439 342.