Odzyskanie pieniędzy od dłużnika

Identyfikacja problemu

Niespłacone należności nierzadko są jedną z przyczyn turbulencji finansowych przedsiębiorstwa albo gospodarstwa domowego. Ciągłe oczekiwanie na spłatę zadłużenia powoduje też frustrację i utratę cierpliwości. Jaki jest najskuteczniejszy i najefektywniejszy sposób ściągnięcia wierzytelności?

Oferta Kancelarii

Kancelaria Jakubiec Tuszakowski oferuję kompleksową obsługę w zakresie odzyskiwania pieniędzy. Polega ona na prowadzeniu sprawy na każdym jej etapie. Najpierw w facie windykacji przedsądowej polegającej na rozmowach, wystawieniu wezwania do zapłaty. W obecnych czasach, przy znacznym obciążeniu sądów, korzystne może się okazać zawarcie ugody. W razie bezskuteczności tych czynności Kancelaria reprezentuje Klienta przed sądem. Alternatywnym sposobem odzyskania środków pieniężnych może być złożenie przeciwko dłużnikowi wniosku o ogłoszenie upadłości albo wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego – nie rzadko obawa dłużnika przed tym krokiem składania go do zapłaty zobowiązania.