Przeprowadzenie przedsiębiorstwa przez restrukturyzację

Identyfikacja problemu
Problemy finansowe przedsiębiorstwa nie zawsze muszą oznaczać bankructwo albo upadłość. Zmiany w prawie, które weszły w życie od 2016 r., pozwalają w sposób kompleksowy dokonać restrukturyzacji. Ustawa daje realne narzędzia, które pozwalają na odzyskanie płynności finansowej. Dzięki tym mechanizmom każdy przedsiębiorca, który jest zagrożony niewypłacalnością, może zawrzeć układ z wierzycielami, który następnie podlega zatwierdzeniu przez sąd. Zawarcie takiego układu nie wymaga zgody wszystkich wierzycieli, ale odpowiednich większości. Układ może przewidywać rozłożenie płatności na raty, częściowe umorzenie zobowiązań, czy odroczenie terminów płatności, co w efekcie może umożliwić spłatę długów przy zachowaniu przedsiębiorstwa. Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, aż do jego prawomocnego zakończenia, dłużnik nie płaci swoich zaległych zobowiązań, a jedynie te – bieżące. W niektórych przypadkach wszystkie postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu. Dłużnik otrzymuje zatem ochronę przed egzekucję na czas restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa.
Oferta Kancelarii
Kancelaria Jakubiec Tuszakowski oferuje kompleksową obsługę w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Nasze dotychczasowe doświadczenie jako doradców restrukturyzacyjnych polegające na udziale w licznych projektach restrukturyzacyjnych pozwala na przedstawienie rozwiązań najkorzystniejszych i najbezpieczniejszych dla klienta. Wszystko zaczyna się w gabinecie i polega na opracowaniu strategii i doborze odpowiedniej formy restrukturyzacji dopasowanej do indywidualnego przypadku. Po opracowaniu strategii następuje etap jej realizacji. To sporządzenie wniosku restrukturyzacyjnego oraz złożenie go wraz z niezbędnymi załącznikami do sądu. Po otwarciu przez sąd postępowania następuje właściwy czas odbudowy przedsiębiorstwa. Przez kilkanaście miesięcy dłużnik odbudowuje swoją renomę, negocjuje nowe kontrakty, zajmuje się swoim biznesem nie przejmując się starymi długami. Kancelaria Jakubiec Tuszakowski w tym czasie współpracuje z nadzorcą/zarządcą przy tworzeniu spisu wierzytelności, planu restrukturyzacyjnego i negocjuje z wierzycielami ustalając propozycje układowe. Wszystko wieńczy zawarcie układu z wierzycielami przed sądem.