Przeniesienie przedsiębiorstwa w kryzysie na inny podmiot

Uzyskanie albo zmiana decyzji o przetwarzaniu i składowaniu odpadów

Uchronienie się od odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i prawa zamówień publicznych

Odzyskanie pieniędzy od dłużnika

Założenie albo likwidacja spółki prawa handlowego

Uwolnienie się od odpowiedzialności członka zarządu

Ogłoszenie upadłości

Przeprowadzenie przedsiębiorstwa przez restrukturyzację