Prawo upadłościowe

1901731123-huge

Doradztwo w zakresie prawa upadłościowego w Gliwicach

Działając w imieniu dłużnika, uczestniczymy w procesie przygotowania dokumentacji niezbędnej do zainicjowania postępowań upadłościowych, reprezentujemy dłużnika na etapie procedowania wniosku o ogłoszenie upadłości, a także w toku postępowania zabezpieczającego. Wspieramy kadrę menadżerską na etapie postępowania upadłościowego zarówno w kontaktach z syndykiem, jak i wierzycielami. Oferta Kancelarii w zakresie prawa upadłościowego obejmuje w szczególności:

 • Analizę kondycji finansowej pod kątem zaistnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym badanie terminu powstania niewypłacalności,
 • wsparcie prawne podczas przygotowania dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • analizę sytuacji prawnej kadry menadżerskiej dłużnika oraz opracowanie kierunku mającego na celu ochronę jej członków przed odpowiedzialnością osobistą,
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentację dłużnika na etapie postępowania zabezpieczającego oraz postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
 • kontrolę działań syndyka pod względem prawidłowości oraz zgodności z prawem,
 • przeciwdziałanie czynnościom wierzycieli, zmierzającym do ogłoszenia upadłości dłużnika,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego.

Oferta dla wierzycieli

Reprezentując wierzyciela na gruncie postępowań upadłościowych dokonujemy zgłoszeń wierzytelności, czuwając nad procedurą tworzenia listy wierzytelności, oraz, w razie potrzeby, inicjujemy postępowania odwoławcze.

Oferta Kancelarii skierowana do wierzycieli uczestniczących w postępowaniach upadłościowych obejmuje w szczególności:

 • Sporządzanie zgłoszeń wierzytelności oraz sprzeciwów od list wierzytelności,
 • kontrolę działań syndyka pod względem prawidłowości oraz zgodności z prawem,
 • reprezentację wierzycieli w negocjacjach z dłużnikami na etapie zawierania układu w toku postępowania upadłościowego.

Oferta dla zadłużonego konsumenta

Jako doradcy restrukturyzacyjni, pełniący funkcję syndyków w postępowaniach upadłościowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu tzw. upadłości konsumenckich. Reprezentując dłużników przed sądami upadłościowymi w całej Polsce, od momentu zliberalizowania przepisów, zainicjowaliśmy i pomogliśmy przebrnąć przez procedurę upadłościową kilkuset konsumentom. Służymy wsparciem i radą na każdym etapie postępowania upadłościowego, udzielając Klientom kancelarii rzetelnych informacji w zakresie przebiegu procedury upadłościowej.

Oferta Kancelarii skierowana do niewypłacalnych osób fizycznych obejmuje:

 • Analizę sytuacji prawnej Klienta, uwzględniającą przesłanki wyłączające tzw. upadłość konsumencką, jako metodę oddłużenia,
 • wsparcie prawne podczas przygotowania dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentację dłużnika na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
 • kontrolę działań syndyka pod względem prawidłowości oraz zgodności z prawem,
 • przeciwdziałanie czynnościom wierzyciela zmierzającym do ogłoszenia upadłości dłużnika,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego.
Pre-Pack

Jako jedna z nielicznych kancelarii w Polsce posiadamy doświadczenie w zakresie inicjowania, prowadzenia oraz reprezentowania Klienta w toku tzw. przygotowanej likwidacji. Dzięki współpracy ze specjalistami z zakresu wyceny przedsiębiorstw oraz finansów i ekonomii, świadczymy kompleksowe usługi zmierzające do zachowania przedsiębiorstwa Klienta przy wykorzystaniu instrumentów gwarantowanych przez prawo upadłościowe.

 • Dokonujemy analizy kondycji finansowej oraz stanu faktycznego, pod kątem zaistnienia przesłanek do zastosowania instytucji przygotowanej likwidacji [PRE-PACK],
 • udzielamy wsparcia prawnego podczas przygotowania oraz weryfikacji dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ramach PRE-PACK’u,
 • sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości,
 •  reprezentujemy dłużnika na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
 • wspieramy Klienta w kontaktach z syndykiem oraz sądem upadłościowym na etapie postępowania upadłościowego,
 • świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na etapie właściwego postępowania upadłościowego, dokonując w imieniu naszych Klientów zgłoszeń wierzytelności, sporządzając środki zaskarżenia oraz weryfikując działania organów upadłościowych pod względem prawidłowości oraz zgodności z prawem.